Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 07/KH-THQT 22/03/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023
Số: 07/KH - THQT 22/03/2022 Kế hoạch, Lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023
Số: 06/KH-THQT 14/03/2022 Kế hoạch, Kế hoạch chuyên đề cấp trường môn Tiếng Việt lớp 1 dạy theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh Năm học 2021 - 2022
Số 04/KH-THQT 11/03/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022
Số: 05/KH-THQT 11/03/2022 Kế hoạch, Kế hoạch chuyên đề cấp trường môn Đạo đức lớp 2 dạy theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh Năm học 2021 - 2022
Số: 03b/KH-THQT 04/03/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2022
Số: 02a/KH-THQT 08/02/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tập huấn công tác tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 Năm học 2021 -202
Số: 02b/KH-THQT 08/02/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức tập huấn cấp trường "Nâng cao năng lực cho CBQL, GV về tài liệu giáo dục An toàn giao thông" năm học 2021 – 2022
Số 01d/KH-QT 17/01/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2021-2022
Số : 01d/KH - QT 17/01/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2021-2022
Số: 01c/KH-THQT 14/01/2022 Kế hoạch, Kế hoạch chuyên đề cấp trường môn Tiếng Việt lớp 2 dạy theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh Năm học 2021 – 2022.
Số: 01b/KH-THQT 13/01/2022 Kế hoạch, Kế hoạch chuyên đề cấp trường môn Tập làm văn lớp 5 dạy theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh - Năm học 2021 – 2022.
Trang 1 / 212»