Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 19/QĐ-THQT 04/05/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện Tháng 05/2022
Số 15/QĐ-THQT 14/04/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022
Số 13/QĐ-THQT 05/04/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hoạt động sư phạm tháng 4/2022
Số 12/QĐ-THQT 22/03/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành nội quy PCCC và CNCH, nội quy sử dụng điện.
Số 11/QĐ-THQT 22/03/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Đội PCCC cơ sở
Số 10/QĐ-THQT 22/03/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở
Số 05a/QĐ-THQT 10/03/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH “V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Năm học 2021-2022”
Số 02/QĐ-THQT 07/02/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hoạt động sư phạm tháng 02/2022
Số 01e/QĐ-THQT 15/01/2022 Quyết định, Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022