Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Số: 28/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học.
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số: 26 /2012/TT-BGDĐT 10/07/2012 Thông tư, Thông tư Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên