Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
30/2017/ NQ-HDND 11/10/2017 Nghị quyết,