Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03/TB-QT 09/03/2023 Thông báo, THÔNG BÁO DANH MỤC SGK LỚP 4 NĂM HỌC 2023-2024
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo, Thông báo Kết luận của ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới