CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 2021

CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 2021

Lượt xem:

Nhằm tiếp tục xây dựng và làm phong phú thêm kho học liệu số của ngành Giáo dục, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thích ứng với việc dạy và học trực tuyến, từ xa do tác động của dịch bệnh. Năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Hệ tri thức Việt số hóa (itrithuc)... ...