TỔNG KÊT HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI TIỂU HỌC CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội thị giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp thị xã nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và của ngành. Qua đây, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu câu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

Năm học 2021-2022, trường TH Quang Trung có 5 giáo viên tham gia hội thi gồm: Cô Trương Thị Tính; Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung; Cô Võ Thị Hồng Thủy; Cô Phạm Thị Thảo và cô Phạm Thị Thu Thủy. Các giáo viên đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình.

Dưới đây là video tổng kết hội thi.

https://fb.watch/cYS6E0P5vI/