BÁO CÁO Về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sử nghiệp công lập năm 2022 và kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm 2023.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 07/BC-THQT
Ngày ban hành 15/04/2022
Loại văn bản Báo cáo,
Trích yếu BÁO CÁO Về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sử nghiệp công lập năm 2022 và kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm 2023.
Xem văn bản Xem Online
Tải về